“Alternative Economics, Alternative Societies” bookProjekt Olivera Resslera “Alternative Economics, Alternative Societies” skupia się na różnych modelach alternatywnych ekonomii i społeczeństw odrzucających kapitalistyczny system reguł. Książka zaś stanowi wspólny wysiłek artysty i Instytutu Sztuki Wyspa (www.wyspa.art.pl) będący kontynuacją prezentacji z wystawy „BHP” (Instytut Sztuki Wyspa, 2004), a co się z tym wiąże - pokazaniem obecnego stanu ciągle trwającego projektu.
Publikacja zawiera wstęp autorstwa Anety Szyłak, nowy esej Gregory’ego Sholette “Pytania od artysty który przemawia (a także czyta, pisze myśli i działa)“ i następujące teksty, które zostały napisane w oparciu o filmowe wywiady przeprowadzane przez Olivera Resslera w ramach projektu w latach 2003 – 2007:
Chaia Heller: Libertarian Municipalism / Komunalizm Libertariański
Takis Fotopoulos: Inclusive Democracy / Demokracja inkluzywna
Michael Albert: Participatory Economics / Ekonomia uczestnicząca
Heinz Dieterich: The Socialism of the 21st Century / Socjalizm 21. wieku
Paul Cockshott: Towards a New Socialism / W kierunku Nowego Socjalizmu
p.m.: bolo’bolo
Marge Piercy: Utopian Feminist Visions / Utopijne idee feministyczne
Ralf Burnicki: Anarchist Consensual Democracy / Anarchistyczna Demokracja Konsensualna
Maria Mies: The Subsistence Perspective / Perspektywa naturalna
Nancy Folbre: Caring Labor / Praca opiekuńcza
Christoph Spehr: Free Cooperation / Wolna Współpraca
John Holloway: Change the World Without Taking Power / Zmieniaj świat bez przejmowania władzy
The Zapatista Good Government / Dobry Rząd Zapatystów
Todor Kuljic: Yugoslavia’s Workers Self-Management / Samozarządzanie robotników w Jugosławii
Salomé Moltó: Workers’ Collectives during the Spanish Revolution / Kolektywy robotnicze podczas rewolucji hiszpańskiej
Alain Dalotel: The Paris Commune 1871 / Komuna Paryska 1871 roku

Książka została opublikowana na licencji Creative Commons.

Redakcja: Aneta Szylak (Wyspa Insitute of Art) & Oliver Ressler,
240 stron (20 stron kolorowych),
język: polski i angielski
ISBN 978-83-924665-0-5,
EUR 18,- (+ EUR 7,35 postage fees)
65 PLN

Zamówienia prosimy składać na adres: roma.piotrowska@wyspa.art.pl lub oliver.ressler@chello.at (tylko strefa € )


This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Wyspa Institute of Art and Oliver Ressler and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

For detailed Information on the exhibition project “Alternative Economics, Alternative Societies” please check out www.ressler.at

Recenzje on-line:

transform.eipcp.net

secesjaPL EN
powered by Blueprint